Belgian College of Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry 

Handboek psychofarmacotherapie.

Manuel de psychopharmacothérapie. 

 

Claes Stephan, Constant Eric, Cosyns Paul, De Nayer

André, Dierick Michel, Souery Daniel

Editor : ACADEMIA PRESS, 2011

 

Deze derde editie van het Handboek Psychofarmacotherapie bevat een grondige herziening van de bestaande data en aanvulling met meer recente wetenschappelijke gegevens en aanbevelingen.

Het accent ligt op de farmacologische aspecten van de diverse aangehaalde farmaca en minder op de theoretische achtergrond van de ziektebeelden. Het gebruik van overzichtelijke schema’s, beslissingsbomen en overzichtelijke tabellen werd aangemoedigd voor deze nieuwe editie. Naast evidence based literatuur, wordt ook gekeken naar eigen opinies of standpunten berustend op individuele ervaring (expert opinion). Er werden een aantal nieuwe hoofdstukken ingevoegd zoals de farmacologische benadering van ADHD en autisme, educatie in correct psychofarmacagebruik, ethiek van het voorschrijven, de toekomstperspectieven van de farmacogenetica, het interpreteren van onderzoek- en studieresultaten en een kort historisch overzicht van deze nog relatief jonge discipline. Het Handboek Psychofarmacotherapie is geschikt als handboek in het (hoger) onderwijs en als naslagwerk. Het is een leidraad voor de geneesheer in opleiding (psychiaters maar ook huisartsen en neurologen), de apotheker, de farmaceutische industrie en alle andere professionelen geïnteresseerd in de materie.

Een uitgave in samenwerking met BCNBP (Belgian College of Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry - www.bcnbp.org). 

Cette troisième édition du Manuel de Psychopharmacothérapie réalise une révision approfondie des données existantes et s’enrichit des résultats de nouvelles recherches scientifiques ainsi que des recommandations récentes.

Les différents auteurs accentuent les aspects pharmacologiques des différents médicaments tout en gardant des notions élémentaires concernant les aspects théoriques des différents syndromes psychiatriques mentionnés. L’emploi de schémas bien structurés, d’algorithmes et de tableaux et dessins clairs et précis a été encouragé. Non seulement les données de la littérature ‘evidence based’ sont utilisées, mais l’expert a été demandé d’exprimer dans certains cas son opinion personnelle (‘expert opinion’).

See more ...

Print Email

BCNBP

UPC KU Leuven, Campus Gasthuisberg,
Herestraat 49,
3000 Leuven

VAT BE 0415.048.548

BE40 2900 1349 6963 
BNP Paribas Fortis

BECOME A MEMBER