3Ddevelelichamen

De vele lichamen die we zijn

Medisch-wijsgerige verkenningen

 

Bernard Sabbe & Luc Braeckmans

Bernard Sabbe, psychiater-psychotherapeut, is emeritus gewoon hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen, vakgroep Capri (Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute). Hij is gewoon lid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België en van het College van de Hoge Gezondheidsraad.

Luc Braeckmans, doctor in de Wijsbegeerte en de Letteren, is emeritus professor aan de Universiteit Antwerpen en tevens verbonden aan het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA). Hij doceerde diverse wijsgerige opleidingsonderdelen, waaronder Algemene en wijsgerige psychologie en antropologie. Hij is voorzitter van het Centrum voor Andragogiek (CVA).    

 

Gompel & Svacina Uitgevers, 2020

Wat is dat, een lichaam? Het lichaam dat ons vitaliteit en levenskracht geeft, dat ons denken en voelen draagt en bepaalt hoe wij verschijnen in de ogen van anderen. Het lichaam waar we bij onszelf ‘thuis’ zijn, en dat we met elkaar delen in intimiteit. Het lichaam dat ons van geboorte naar dood voert. Het lichaam dat onze geest produceert, maar door diezelfde geest wordt aangestuurd.

Nooit verwierf de mens op accurate wijze zicht op het eigen lichaam. Beschik ik over een lichaam waarmee ik tal van activiteiten ondernemen kan? Of ben ik daarentegen een lichaam? Over die ‘vele’ lichamen die wij zijn, gaat dit boek.

De auteurs verbinden filosofische inzichten met medische en psychologische. Zo beschrijven zij het fysieke en vitale lichaam, het lichaam zoals wij dit zelf beleven en ervaren, het lichaam als emotie, het getoonde en relationele lichaam, het erotische en reproductieve lichaam, het sociale en politieke lichaam, en het zieke en dode lichaam. Het boek doet een beroep op inzichten van beroemde filosofen, maar ook van mystici: van Plato, over Augustinus naar Descartes en Spinoza, tot hedendaagse denkers als Nietzsche, Schopenhauer, Levinas, Merleau-Ponty, Foucault en Nussbaum.

Dit boek richt zich tot ieder die over de rijkdom van het eigen lichaam wil nadenken, zeker tot wie betrokken is bij de lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg.


Bernard Sabbe & Luc Braeckmans

De vele lichamen die we zijn. Medisch-wijsgerige verkenningen

Gompel&Svacina | 239 blz. | €29,90 | ISBN 978 94 6371 227 9 

Live online boekpresentatie'Het Boekenvirus' op woensdag 4 november om 17.00u:klik hiervoor het hele programma en de link om de presentatie te volgen.

Het boek inkijken ('preview') :klik hier. 

Inleiding en inhoudsopgave :klik hier.

 

 

See more ..

Print